Szał uniesień Władysław Podkowiński
11 listopada 2020

     Kobiety na uniwersytety!

  Wieku nasz!

Ty zwan będziesz wielkim kobiet wiekiem!
Niewiasta się ozwała z żądaniem nieznanem:
Dotąd aniołem była lub szatanem –
Dzisiaj chce zostać człowiekiem.
(Deotyma, 1879)


W 1888 kiedy prasa warszawska obwieściła, że 21-letnia Polka uzyskała stopień doktora z zakresu medycyny na Sorbonie Gabriela Zapolska napisała:

„.... jestem przeciwna wdzieraniu się kobiet na stopnie dotychczas przez mężczyzn zajmowane, przeciwna zapamiętale."
„Śmiało i otwarcie wypowiadam zdanie swoje. Nie chcę kobiet-lekarzy, prawników, weterynarzy .”

 

  „Nieukształcone są groźne, piękne – straszne, a cóż będzie, gdy się znajdą piękne i ukształcone! Nie mogę wyobrazić sobie większego niebezpieczeństwa!”
Aleksander Świętochowski w roku 1882 wypowiada te słowa jako
głos w dyskusji o potrzebie ufundowania w Warszawie wyższej
uczelni  dla kobiet.


 "Precz z dziwolągiem kobiety-lekarza!  Tak wołał chirurg
Ludwik Rydygier!
Czy trafił na podatny grunt?
- Kto ze znanych był za, kto przeciw
- Jakie przedstawiano argumenty
- Jak wyglądały pierwsze koedukacyjne zajęcia
- Czy nastąpił upadek moralności
- Jakie miały możliwości wykształcone kobiety, czy chętnie przyjmowano je do pracy.

 Na takie pytania postaramy się odpowiedzieć na spacerze szlakiem dzielnych kobiet.

 
 

+ 48 501 050 939

  1. pl
  2. ru

Przewodnicy po Krakowie

Krak Tourist

   Biuro Podróży